AOS Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

AOS – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  – Kompleksowa obsługa merytoryczna, organizacyjna i finansowa wynikająca z realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:

Obsługa informatyczna gabinetów lekarskich

  • Oprogramowanie mMedica dedykowane dla lekarzy AOS, dzięki któremu w błyskawiczny sposób możliwa będzie realizacja wizyty.  Wykorzystanie gotowych szablonów, użycie zaimplementowanych baz leków pozwala na szybsze wystawienie recepty wraz z zaleceniami.

  • W ramach współpracy oferujemy nadzór nad oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym, pełne rozliczenie z NFZ, bieżące wsparcie nad problemami natury formalnej wynikającymi z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obsługa realizcji umów z NFZ

  • Rozliczanie umów we wszystkich zakrasach świadczeń w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
  • Obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub Portalu Świadczeniodawcy.
    google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk