Obsługa

Kontraktowanie świadczeń z NFZ

Usługi dla podmiotów leczniczych

 • Kontraktowanie usług medycznych.
 • Rejestracja podmiotów leczniczych w Urzędzie Wojewódzkim.
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udziału w konkursie ofert, rokowaniach lub złożenia aktualizacji potencjału.
 • Weryfikacja spełnienia wymagań lokalowych i sprzętowych z uwzględnieniem aktualnych Rozporządzeń Ministra Zdrowia.
 • Sprawdzenie możliwości zakontraktowania świadczeń w Państwa placówce.
 • Kompletowanie personelu zgodnie z aktualnymi wymaganiami szczegółowymi, tworzenie harmonogramów pracy personelu oraz komórek organizacyjnych.
 • Pełna obsługa portalu SZOI oraz Portalu Świadczeniodawcy (rejestracja, wprowadzenie struktury organizacyjnej, dodawanie sprzętu, personelu, harmonogramów itp.).
 • Przygotowanie wersji elektronicznej oraz papierowej formularza ofertowego (znajomość obsługi programów dedykowanych do tworzenia ofert) wraz z wymaganymi przez NFZ dokumentami formalno-prawnymi.

  Usługi dla sklepów medycznych:

  • Rejestrację podmiotu na SZOI- portalu NFZ.
  • Przygotowanie formularza wniosku zgodnie z zaleceniami NFZ, który zostaje złożony w oddziale NFZ.
  google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk