KSPPS Kamsoft

KSPPS Kamsoft Kielce

Podstawowy Program Świadczeniodawcy jest systemem, którego bazowa funkcjonalność pozwala na informatyzację kluczowych czynności związanych z obsługą pacjenta oraz rozliczeniem wykonywanych świadczeń. W przypadku KS-PPS priorytetem jest stała aktualizacja systemu gwarantująca poprawne prowadzenie rozliczeń z każdym Oddziałem NFZ. Istotnym kierunkiem rozwoju systemu jest stałe udoskonalanie narzędzi, które pozwolą jeszcze sprawniej rejestrować dane medyczne gromadzone podczas wizyty pacjenta.KS-PPS zbudowany został z kilkunastu modułów. Kluczowe zalety systemu to:

  • przejrzysty oraz prosty interfejs, intuicyjna instalacja,
  • rozliczanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz oddział NFZ; wymiana danych on-line pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ,
  • rejestracja podstawowych danych medycznych, obsługa wizyt domowych, wystawianie oraz wydruk recept lekarskich,
  • bezpośredni i szybki dostęp do serwisów informacyjnych: Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia, Baza Interakcji Leków, Narodowy Fundusz Zdrowia, itd.,
  • komunikacja on-line z aptekami.

Najważniejsze moduły KS-PPS to:

Kontrakty – moduł zarządzania umowami z NFZ. Pozwala na obsługę umów, kontraktów, rachunków refundacyjnych. Umowy wprowadzone w tym module są podstawą generowanych zestawień statystycznych do NFZ.

Rozliczenia – serce systemu, w którym następuje codzienna rejestracja świadczeń medycznych. Ponadto moduł pozwala na zakładanie kartotek pacjentów, wprowadzanie deklaracji, wystawianie oraz drukowanie recept lekarskich, obsługę pacjentów z krajów Unii Europejskiej oraz skierowań. Danymi wyjściowymi generowanymi w module są raporty do NFZ, listy oczekujących, itd.

Terminarz – proste oraz przejrzyste planowanie wizyt pacjentów na kolejne dni, do poszczególnych lekarzy (z uwzględnieniem wizyt domowych). W przypadku instalacji sieciowej lista pacjentów jest automatycznie widoczna na stanowisku komputerowym lekarza, co ułatwia obsługę wizyt.

Wizyta – w module tym lekarz rejestruje podstawowe dane medyczne zebrane podczas wizyty pacjenta: wywiady medyczne, badania lekarskie, rozpoznania (na podstawie bazy jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10, uzupełnianej ręcznie). W module WIZYTA użytkownik może również wystawić oraz wydrukować receptę lekarską. Dużym ułatwieniem jest tutaj Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (KS-BLOZ), zawierająca szczegółowe informacje o lekach. Wystarczy wyszukać produkt na liście, zatwierdzić jego wystawienie oraz ewentualnie uzupełnić informacje o dawkowaniu. Znaczna części informacji na temat leku zostanie automatycznie pobrana z bazy KS-BLOZ bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Innowacyjnym rozwiązaniem (opcja dodatkowa) jest możliwość komunikacji KS-PPS z Systemem OSOZ. Po wystawieniu, recepta jest zapisywana na centralnym serwerze, skąd w każdej chwili może być pobrana do realizacji w systemie KS-APTEKA. Po przybyciu pacjenta z receptą do apteki i odczytaniu przy pomocy czytnika kodu kreskowego z recepty następuje automatyczne pobranie zawartości recepty z serwera centralnego. Podczas kolejnej wizyty pacjenta w gabinecie, lekarz ma możliwość sprawdzenia, czy pacjent wykupił zaordynowane leki. W systemie KS-PPS lekarz może prowadzić dla pacjenta indywidualny Diagram Przebiegu Leczenia. Pozwala on na obserwację podstawowych parametrów zdrowia, jak: ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, temperatura ciała. Dane mogą być nadzorowane w 6 okresach dziennych.

POZ – moduł pozwalający na rejestrację świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu późniejszego automatycznego generowania odpowiednich zestawień okresowych.

Kartoteki – to zbiór najważniejszych baz tworzonych przez użytkownika KS-PPS: baza miejsc wykonywania świadczeń, baza pacjentów oraz pracowników, itd.

Słowniki – w module zamieszczono standaryzowane bazy danych, które ułatwiają codzienną rejestrację danych w systemie KS-PPS: baza administracyjna kraju (BAK), baza procedur medycznych wg klasyfikacji ICD-9 (uzupełniana ręcznie), baza jednostek chorobowych ICD-10 (uzupełniana ręcznie), baza usług medycznych (BUM), baza instytucji właściwych UE, baza produktów leczniczych, baza oddziałów NFZ.

KS-BLOZ – kompendium wiedzy o lekach oraz środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Każdy z ponad 130 000 leków został szczegółowo opisany oraz sklasyfikowany. Baza zdecydowanie ułatwia wystawianie recept lekarskich.

Praca zdalna – moduł rozwiązuje częsty problem rejestracji danych z wizyt domowych. Dzięki niemu lekarz może odłączyć komputer przenośny od bazy centralnej i kontynuować rejestrację danych poza placówką medyczną. Po zakończeniu wizyt domowych oraz ponownym podłączeniu komputera do bazy centralnej następuje synchronizacja danych.

Serwis oraz Administracja – moduły umożliwiające zarządzanie systemem. Użytkownik może samodzielnie utworzyć kopię bezpieczeństwa, zarządzać uprawnieniami użytkowników, konfigurować opcje pracy z systemem, kontrolować historię pracy z oprogramowaniem, wczytywać nowe licencje.

Rehabilitacja – moduł umożliwiający szybkie wprowadzanie powtarzających się świadczeń (np. powtarzanych zabiegów rehabilitacyjnych) za pomocą interfejsu terminarza z możliwością zaplanowania kolejnych wizyt pacjenta i wydrukowania dat i godzin wizyt dla pacjenta.

Stomatologia – dodatkowa funkjonalność Terminarza umożliwiająca dodawanie świadczeń na diagramie zębowym.

Medycyna Pracy – obsługa medycyny pracy wraz z wydrukami formularzy.

Moduł Fiskalny – wprowadza obsługę drukarek fiskalnych do PPSa. Umożliwia wystawianie paragonów fiskalnych na podstawie usług dodanych do skonfigurowanej umowy komercyjnej. Po zakupie modułu fiskalizacja dostępna jest również z poziomu innych modułów (np. Terminarz, Wizyta).

Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania KS-PPS jest firma KAMSOFT S.A.

Strona Producenta:

https://kamsoft.pl/KS-PPS

 

KSPPS
KS PPS Rozliczenia z NFZ
KSPPS Realizacja Wizyt
KS-PPS Terminarz
google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk