POZ -Podstawowa Opieka Zdrowotna

Kompleksowa obsługa merytoryczna, organizacyjna i finansowa wynikająca z realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:

Obsługa POZ

  • Dla placówek realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oferujemy oprogramowanie (mMedica), dzięki któremu w błyskawiczny sposób możliwa będzie realizacja wizyty.  Wykorzystanie gotowych szablonów, użycie zaimplementowanych baz leków pozwala na szybsze wystawienie recepty wraz z zaleceniami.

  • W ramach współpracy oferujemy nadzór nad oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym, pełne rozliczenie z NFZ, bieżące wsparcie nad problemami natury formalnej wynikającymi z zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub Portalu Świadczeniodawcy.

Opieka koodrynowana

  • Przygotowanie wniosków do NFZ – realizacja opieki koordynowanej we wszystkich zakresach.
  • Konfiguracja oprogramawania po kątem prawidłowej realizacji świadczeń opieki koordynowanej. Przygotowanie dokumentacji pozwalającej na rozliczenie z NFZ udzielanych świadczeń (raporty statystyczne,  rachunki refundacyjne / faktury VAT, kolejki oczekujących, deklaracje oraz zestawienia zbiorcze POZ).
  • Obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub Portalu Świadczeniodawcy.
    google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk