Obsługa SZOI Kielce 

SZOI – System Zarządzania Obiegiem Informacji. NFZ Kielce. Obsługa Portalu Świadczeniodawcy Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

System SZOI zapewnia:

  • przesłanie na serwer NFZ plików sprawozdawczych do Oddziałów Wojewódzkich NFZ (raporty statystyczne, harmonogramy przyjęć (kolejki oczekujących), listy aktywne, zestawienia zbiorcze itd.;
  • dostęp do informacji o stopniu zaawansowaniu procesu przetwarzania wcześniej przesłanych plików;
  • pobranie raportów zwrotnych;
  • wystawianie szablonów rachunków;
  • inne niezbędne rzeczy związane z realizacją umów z NFZ.

Aby uzyskać dostępu do Portalu Świadczeniodawcy (SZOI) należy wypełnić formularz rejestracyjny  i dostarczyć do Świętokrzyskiego OW NFZ. 

Po zarejestrowaniu dane niezbędne do korzystania z portalu wraz z podpisaną umową zostaną odesłane na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Zapewniamy obsługę wszystkich portali świadczeniodawcy w całej Polsce – nie tylko SZOI Kielce. 

https://aplikacje.nfz-kielce.pl/ap-mzwi/#login

Dane techniczne:

System SZOI został zbudowany w oparciu o technologię WEB przy uwzględnieniu bezpiecznego dostępu do tego systemu (szyfrowanie komunikacji – SSL z kluczem 128-bitowym).
Nadmienić należy, że dostęp do przesyłanych danych mają tylko uprawnione osoby po stronie Oddziału NFZ oraz kontrahenci, którzy są świadczeniodawcymi, apteki lub realizatorami zaopatrzenia.

Dodam, że w celu dodatkowego zabezpieczenia aplikacji i zawartych w niej wrażliwych danych, SZOI pracownicy NFZ stale monitorują SZOI.

Jeśli chcesz zalogować się do systemu SZOI musisz najpierw wystąpić do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o dostęp. Następnie pracownik nada odpowiednie uprawnienia i prześle na mail użytkownika login i tymczasowe hasło, które należy zmienić po pierwszym zalogowaniu.

 

SZOI Kielce
google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk