Obsługa

Obsługa umów z NFZ

Kompleksowa obsługa merytoryczna, organizacyjna i finansowa wynikająca z realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:

Usługi dla podmiotów leczniczych

 • Kontraktowanie usług medycznych.
 • Rejestracja podmiotów leczniczych w Urzędzie Wojewódzkim.
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udziału w konkursie ofert, rokowaniach lub złożenia aktualizacji potencjału.
 • Weryfikacja spełnienia wymagań lokalowych i sprzętowych z uwzględnieniem aktualnych Rozporządzeń Ministra Zdrowia.
 • Sprawdzenie możliwości zakontraktowania świadczeń w Państwa placówce.
 • Kompletowanie personelu zgodnie z aktualnymi wymaganiami szczegółowymi, tworzenie harmonogramów pracy personelu oraz komórek organizacyjnych.
 • Pełna obsługa portalu SZOI oraz Portalu Świadczeniodawcy (rejestracja, wprowadzenie struktury organizacyjnej, dodawanie sprzętu, personelu, harmonogramów itp.).
 • Przygotowanie wersji elektronicznej oraz papierowej formularza ofertowego (znajomość obsługi programów dedykowanych do tworzenia ofert) wraz z wymaganymi przez NFZ dokumentami formalno-prawnymi.

  Obsługa umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, która obejmuje:

  • Rejestrację wykonanych usług medycznych.
  • Przygotowanie dokumentacji pozwalającej na rozliczenie z NFZ udzielanych świadczeń (raporty statystyczne,  rachunki refundacyjne / faktury VAT, kolejki oczekujących, deklaracje oraz zestawienia zbiorcze POZ).
  • Obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub Portalu Świadczeniodawcy.
  • Obsługę Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).
  • Przygotowanie dokumentacji aktualizacyjnych.
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia korespondencji z NFZ.
  • Archiwizację danych rozliczeniowych.
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji wykonania kontraktu.
  • Przygotowanie sprawozdań wewnętrznych dla świadczeniodawcy.
  • Doradztwa w zakresie prowadzenia negocjacji z NFZ.

   Usługi dedykowane dla placówek szpitalnych:

   Kompleksowa obsługa merytoryczna, organizacyjna i finansowa wynikająca z realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:

   • Szkolenia dotyczące optymalizacji kodowania świadczeń medycznych.
   • Szkolenia z prowadzenia negocjacji z NFZ.
   • Doradztwo w zakresie Jednorodnych Grup Pacjentów w hospitalizacjach.
   • Doradztwo w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.
   • Rozliczanie programów lekowych i chemioterapii.
   • Szkolenie dotyczące weryfikacji świadczeń – jak się bronić podczas kontroli z NFZ.
   • Doradztwo w zakresie kontraktowania świadczeń.

    Usługi dla sklepów medycznych:

    • Rejestrację podmiotu na SZOI- portalu NFZ.
    • Wprowadzenie wszystkich danych podmiotu wraz z produktami handlowymi do systemu SZOI.
    • Przygotowanie formularza wniosku zgodnie z zaleceniami NFZ, który zostaje złożony w oddziale NFZ.
    •  Co miesięczne rozliczanie świadczeń, które obejmuje: wprowadzenie danych do systemu komputerowego, przesłanie raportów statystycznych do NFZ oraz rozliczenie czego zwieńczeniem jest wystawienia rachunku/faktury dla NFZ.
    •  Dokonywanie zmian na portalu NFZ obejmujące: wprowadzanie nowych produktów, zmiany w harmonogramach pracy personelu, zmianach w harmonogramach pracy jednostki organizacyjnej, zmianach w asortymencie
    google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk