Obsługa

Rejestracja Podmiotów Leczniczych w Rejestrze Podmiotów Wykonująych Działalność Leczniczą

Rejestracja podmiotu leczniczego

  • Projektowanie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego
  • Rejestracja podmiotu w RPWDL

Zmiany w Rejestrze

  • Dodawanie/Usuwanie jednostek organizacyjnych
  • Dodawanie/Usuwanie komórek organizacyjnych
  • Inne konieczne zmiany
google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk