Stomatologia – Leczenie Stomatologiczne

Kompleksowa obsługa merytoryczna, organizacyjna i finansowa wynikająca z realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:

Stomatologia - Obsługa umów z NFZ w rodzaju: leczenie stomatologiczne

  • Rozliczanie umów z NFZ we wszystkich zakresach świadczeń w ramach leczenia stomatologicznego.
  • Obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub Portalu Świadczeniodawcy.
google-site-verification=lyxc7yy78z0y-AjQZhwPGUu-86sPH2I5FZ2IIMrtiTk